Jaarrekeningen | Diensten

Jaarrekeningen

Natuurlijk stellen wij de jaarrekening samen conform de geldende wet- en regelgeving, waarbij uiteraard fiscale optimalisatie plaatsvindt. Alle benodigde expertise hebben we in eigen huis, of het nu gaat om actuariële berekeningen, waarderingsproblematiek etc.

Indien de omvang van uw organisatie dit toestaat, kan worden volstaan met een winstaangifte
en is het niet noodzakelijk een uitgebreide jaarrekening samen te stellen.

Uiteraard verzorgen wij ook de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, publicatiebalans en overige wettelijke verplichtingen indien deze van toepassing zijn op uw onderneming.

Tevens kunnen wij tussentijdse rapportages, financieringsaanvragen, subsidieaanvragen
en overige financiële vraagstukken voor u verzorgen.

© 2018 Mudifin - algemene voorwaarden - privacy statement